Als bachelorproef zal ik trachten de kalender opnieuw uit te vinden, nieuw leven in te blazen zeg maar. In de vluchtige maatschappij waarin wij vandaag leven krijgt de traditionele kalender zoals we hem allen ongetwijfeld nog wel kennen (hoewel?), zeer veel concurrentie van alle elektronische toepassingen die momenteel voor handen zijn. Deze toepassingen maken het immers mogelijk al onze afspraken op al onze draagbare apparatuur voorhanden te hebben.
Je kan meldingen ontvangen over naderende afspraken en hebt ten allen tijde een overzicht wat betreft je planning. Het spreekt voor zich dat De Grote Druivelaar, ondanks zijn “ijzersterke” moppen, niet kan voldoen aan deze hedendaagse behoefte, en dus steeds minder mee kan met onze hectische wereld waarin alles automatisch en snel moet gaan.

Toch zou ik het persoonlijk zeer jammer vinden mocht de traditionele kalender volledig plaats moeten ruimen voor zijn elektronische opvolger omdat ik, en met mij nog vele anderen, de traditionele kalender een zekere nostalgie en charme vind hebben. Daarom wil ik samen met Stockmans Kalenders, het bedrijf waar ik mijn stage zal lopen, de kalender een makeover geven en terug gegeerd maken. Dit willen we doen door hem visueel aantrekkelijker te maken zodat we hem kunnen profileren, eerder als interieur- of kunstobject, dan louter als planningsmedium.

Door de kalender een makeover te geven hopen we niet enkel de afzetmarkt van kalenderbedrijven te kunnen vergroten en een groter scala aan mensen aan te spreken. Hoofddoel van dit project bestaat eruit de kalender zoals wij hem kennen een upgrade te geven en naar 2015 te brengen. Dit medium maakt al te lang deel uit van ons leven, om het te laten verkommeren.

Aan het einde van het academiejaar zou ik dan ook graag een concept en op zijn minst een prototype kunnen voorleggen van wat volgens mij de kalender van de toekomst kan worden.

In deze blog zal ik het ganse proces documenteren en kan u mijn bevindingen en evoluties op de voet volgen.